ZASTAVOVACÍ RADAROVÝ SEMAFOR .

 

    POPIS   FUNKCE    

             DRUHY                      DOPLŇKY                 DOKUMENTY                  CENY            

 


Zařízení je vhodné doplnit o svislé a vodorovné značení - především značkou A10 s doplňkovou tabulkou a textem RADAR KONTROLA.

Dále je možné zařízení doplnit o funkci dohledu průjezdu na červenou zařízením ROADCON nebo podobným. Co umí:

Využití

         Popis

        Systém RoadCon pracuje na principu videodetekce. Vyhledává motorová
        vozidla snímaná HDTV kamerou a rozpoznává jejich registrační značky.
        Motorové vozidlo projíždějící ve sledované zóně (omezení rychlosti, zákaz
        vjezdu, průjezdu apod.) detekuje, zaznamená a pořídí snímek s datem,
        časem, místem průjezdu, registrační značkou a uloží do databáze systému.
        Zpracovaný záznam z databáze automaticky nebo na výzvu posílá na
        dispečerské pracoviště nebo na mobilní pracoviště policie k vyhodnocení.

Možnosti

Dopravní přestupky jsou řešeny okamžitě v případě použití mobilního pracoviště notebooku nebo PDA (online) a na dispečerském pracovišti v přestupkové řízení (offline).

  Výstupem systému RoadCon je databáze
> vozidla projíždějící nepovolenou rychlostí
> vozidla jedoucí na červenou
> vozidla v zákazu
> odcizená vozidla
> statistické parametry dopravního průzkumu


  Komponenty zařízení:
> HDTV kamera
> Vyhodnocovací jednotka
> GSM komunikační modul
> infračervené reflektory
 

  Volitelné příslušenství:
> SW klient dispečerské pracoviště
> Notebook nebo PDA pro mobilní pracoviště

  Technické parametry vyhodnocovacího stanoviště:
> rozměr 500x 500x 300 mm
> napájení 230 V
> příkon 150 VA
> teplotní rozsah -20 až 50°C
> komunikace GSM, WiFi

   RoadCon se snadno instaluje bez nutnosti propojování s jinými systémy a externími detektory. Systém RoadCon je datově kompatibilní s informačním systémem DSA firmy Gemos.