ZASTAVOVACÍ RADAROVÝ SEMAFOR .

 

    POPIS   FUNKCE    

             DRUHY                      DOPLŇKY                 DOKUMENTY                  CENY            

  

Stručný popis funkce semaforu řízeného radarem

Na semaforu "trvale" svítí červená. Pokud se do zorného pole radaru přiblíží vozidlo jedoucí povolenou rychlostí, přepne semafor normou předepsaným postupem na zelenou ještě dříve, než řidič musí zpomalit a vozidlo plynule pokračuje v jízdě.
Pokud se do zorného pole radaru přiblíží vozidlo jedoucí rychlostí vyšší než je povolená, zůstane na semaforu svítit červená, což donutí řidiče zpomalit a v případě výrazného překročení rychlosti zcela zastavit. Teprve poté dojde k přepnutí semaforu do zelené a uvolnění provozu.
Zařízení umí řešit jedoucí kolony (nezastaví ani nerozdělí jedoucí kolonu)
i případné zablokování vozovky a její následné uvolnění. Semafor je jednosměrný a neřeší příčné směry.

Jak to vlastně funguje?

Na jednoduchém principu spojení mikrovlnného radaru a světelného signalizačního zařízení (semafor), které reaguje na rychlosti naměřené u přijíždějících vozidel. V případě překročení povolené rychlosti zbrzdí řidiče červené světlo, pokud jede řidič povolenou rychlostí, přepne semafor na zelenou bez zbytečného zdržení. Tímto jednoduchým způsobem reguluje semafor rychlost provozu v daném úseku a podstatně zvyšuje bezpečnost a plynulost.

Jaké přináší výhody?

Své uplatnění najde semafor zejména před nebezpečnými úseky komunikace, kde je žádoucí, aby projíždějící vozidlo dodrželo stanovenou rychlost při nájezdu do nebezpečného (nehodového) úseku. Dále je vhodný v úsecích s omezenou rychlostí, v dlouhých, rovných a přehledných úsecích, které svádějí řidiče k podvědomému zvyšování rychlosti. Semafor výhodně nahrazuje přejezdové pásy, které způsobují zvýšenou hladinu hluku i úniku emisí motorů. Semafory výrazně zklidňují dopravu při vjezdu do klidové zóny nebo při vjezdu do obce.
Po navyknutí řidičů na instalovaný semafor se zásadně zlepší plynulost a bezpečnost dopravy.