ZASTAVOVACÍ RADAROVÝ SEMAFOR .

 

    POPIS   FUNKCE    

             DRUHY                      DOPLŇKY                 DOKUMENTY                  CENY            

 

Základní cena v provedení s RSA01 - jedná se o informační rozpočet. Aktuální ceny a podrobnosti naleznete na www.eshop.jtsczsro.cz.

Cena zařízení s dobíjením na VO nebo solární fotovoltanické články je vyšší o cca 50 - 90 tisíc Kč dle umístění a podmínek.

RSA 01 Autron 85110 1 ks 85110
patka návěstidla krátká 441 4 ks 1764
návěstidlo dopravní 200mm 7040 2 ks 14080
ucpávka návěstidla 24 4 ks 96
stožár výložníkový B1-6   9842 1 ks 9842
výložník 4m C3     4900 1 ks 4900
držák návěstidla posuvný nerez 200mm 2600 1 ks 2600
CYKY   4D x 1,5mm 16 16 m 256
žárovka SIG 1543   75W 40 6 ks 240
stožárová svorkovnice 1550 1 ks 1550
zemnící pásek Fe-Zn 40 4 m 160
pásek na návěstidla 92 1 ks 92
spojovací materiál 500 1 ks 500
montáž, seřízení a zprovoznění 4800              2 ks 9600
doprava zaměstnanců  200            14 km 2800
montážní plošina  890              2 ks 1780
Zemní práce výkopy a zabetonování stožáru 0 1 ks 0
Doprava a dozor u zemních prací 0 1 ks 0
Nový odběrný rozvaděč vč. Kabelů, zbudování a jističe 0 1 ks 0
         
Cena celkem bez DPH       135 370,00  
Cena s DPH 20%.       162 444,00 Kč
Cena neobsahuje náklady na stavební povolení, vytýčení sítí, dokumentaci     
skutečného provedení a výluky provozu (případně poplatku ŘSD) - zajistí objednatel.
Cenová nabídka je navržena pro nepřetržitý a jednorázový postup prací dle potřeb zhotovitele.
Náklady spojené se změnou postupu nebo přerušením akce nejsou zahrnuty do ceny.
Zřízení nového odběru el. energie zajišťuje investor.        
Zemní práce jsou prováděny ve spolupráci s místní firmou, popřípadě zajistíme provedení.
Případné projekční práce budou oceněny na základě podrobných požadavků na stupeň projektu.